Şükrü DURMAZ

Lisans eğitimini 1998 yılında Kara Harp Okulu’nda Sistem Mühendisliği Anabilim Dalı’nda, yüksek lisans eğitimlerini ise 2007 yılında Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı ve 2005 yılında Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır.

1998-2013 yılları arasında 15 yıl boyunca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde; “Bilişim Suçları” ve “Adli Bilişim” alanlarında görev yapmış, Jandarma’nın ilk ”Bilişim Suçları Merkezi” ile ilk “Adli Bilişim Laboratuvarını” kurmuş, görevi esnasında üç binin üzerindeki bilişim suçu vakasında kolluk görevlisi ya da bilirkişi olarak görevlendirilmiş; siber suçlara ilk müdahale, suçun tespiti, delillendirilmesi, incelenmesi, analizi, raporlanması ve adli mercilere sunulması süreçlerinin tamamında görev almış ve Şubat 2013’te kendi isteği ile emekli olmuştur.

Başta, İngiltere Ulusal Bilişim Suçları Birimi (National Hi-Tech Crime Unit-NHTCU) tarafından verilen “Hi-Tech Crime Investigator-2003”, Avrupa Birliği tarafından verilen “Cybercrime Investigator-2004”, “NTFS Forensics Specialist-2006” ve “Mobile Phone Forensics Examiner-2007”, Accessdata (ABD) firması tarafından verilen “Windows Forensics-2008” ve “Internet Forensics-2008”, EC-Council tarafından verilen EC|CEI, EC|CEH, EC|CHFI sertifikaları, GetData tarafından verilen FEXCE ve diğer kuruluşlar tarafından verilen SME, CFR ve DFIR sertifikaları olmak üzere otuzdan fazla siber güvenlik ve adli bilişim alanları ile doğrudan ilgili uluslararası sertifikaya sahiptir.

2014-2017 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü’nde Siber Güvenlik Yüksek Lisans programında misafir öğretim görevlisi olarak “Incident Response and Digital Forensic Management” dersini vermiştir.

2019 yılının Şubat ayından bu yana ise Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde misafir öğretim görevlisi olarak görev yapmakta ve Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Suç Araştırmaları Ana Bilim Dalı’nda “Bilişim Suçları”, “Adli Bilişim” ile “İstihbarat Bilişim Sistemleri” derslerini vermektedir.

NATO, Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı, INTERPOL ve Avrupa Konseyi gibi uluslararası organizasyonlar için ondan fazla ülkede “Adli Bilişim ve Alt Uzmanlık Alanları” ile “Bilişim Suçları” alanında eğitimler vermiş ve hâlen vermeye devam etmektedir.

ABD’de bulunan Logical Operations isimli şirketin NIST tarafından onaylı CyberSec First Responder (CFR) eğitiminin danışmanlığını yapmaktadır. Ayrıca CFR eğitim kitabını ve sınav sorularını Erdal Özkaya ile birlikte hazırlayan on uzmandan biridir.

İsviçre ve Kanada merkezli InfoSec Global isimli siber güvenlik eğitimi ve danışmanlığı veren şirket ile EC|Council isimli şirketin sözleşmeli eğitmenidir.

Hâlen adli bilişim ve siber güvenlik alanında faaliyet yürüten ve sunduğu hizmetler ve Ar&Ge çalışmaları ile Türkiye’nin en önemli adli bilişim, veri kurtarma ve test&simülasyon laboratuvarlarına sahip DIFOSE Ltd. Şti.’nin kurucusu ve genel müdürüdür.