Hasta Toplumlar

HASTA TOPLUMLAR’A ÖVGÜLER

“Hasta Toplumlar kitabını Türk toplumunun geleceği ile ilgilenen üniversiteli gençlerin, düşünürlerin, eğitimcilerin, siyasetçilerin, gazetecilerin okumasını isterim.”

Doğan CÜCELOĞLU

“Bu kitap birçok antropoloğun toplumların doğuştan iyi adapte olduğu inancına çok etkili bir meydan okumadır ve ayrıca görecilikle ilgili diğer toplumların “hasta” olarak asla tanımlanamayacağı efsanesinin yanlış olduğunu ispatlamaktadır. Profesyonel antropologların yanı sıra üniversite öğrencileri tarafından da okunması gerekir.”

Dr. C. R. HALLPIKE Principles of Social Evolution’un yazarı

“Gerçekten etkileyici ve güncel bir kitap. Robert Edgerton günümüz toplumsal yapısının çıkmazlarının yanı sıra evrimsel geçmişimizi anlamak için hayati öneme haiz kültürel maladaptasyon konularını irdelemiştir. Adaptasyoncu tartışmaların en sadık destekçileri bile, Edgerton’ın fazlasıyla ikna edici şekilde derlediği bu ansiklopedik ve detaylı çalışmasındaki karşı kanıtları reddetmekte çok büyük sıkıntı yaşayacaktır.”

Bruce M. KNAUFT Antropoloji Profesörü

“Bu kitap, sadece farklılık yaratan değil aynı zamanda çok muhtemel dönüm noktasını gösteren nadide eserlerden biridir. ‘İlkel düzen’ efsanesinin net tartışmalarının çok üstünde ve ötesinde Edgerton’ın Hasta Toplumlar’ı, modern antropologların tartışmadan kabul ettiği birçok temel varsayıma meydan okuyor.”

S. Chad OLIVER Antropoloji ve Beşeri Bilimler Profesörü

“Edgerton eski bir efsaneyi terk etmemizde ve dünyayı biraz daha fazla doğrulukta görmemizde bize yardım ediyor. Ayrıca Edgerton muazzam bir araştırma programı düzenliyor —Antropolojinin ampirik bir eleştirisi. Bu kitaptan öğrenilecek çok şey var.”

Roy D’ANDRADE Antropoloji Profesörü

“Antropolojideki egemen gelenekselliğe cesaretle meydan okuyan büyüleyici bir kitap.”

Melvin KONNER The Tengled Wings:

Biological Constraints on the Human Spirit’in yazarı

Online Satış İçin

Buzdağı Kitabevi
Yorumlar kapatıldı.