Francesco Cirillo

FRANCESCO CIRILLO, Pomodoro Tekniğinin mucididir. Süreç iyileştirme yöntemlerinin yanı sıra girişimci, yazılımcı, mentor ve eğitmen olarak bir yenilikçi olan Francesco, dünya çapında binlerce insanı eğitti. Hâlen Berlin Ekonomi ve Hukuk Fakültesi’nde ders vermektedir. Francesco ayrıca, bireysel ve takım verimliliğini geliştirmek için yeni araçlar ve teknikler geliştirdiği Cirillo Consulting’i de yönetiyor. Francesco ve Cirillo Consulting
hakkında daha fazla bilgi için;
www.FrancescoCirillo.com.