Allan Friedman

200x195xfriedmana_portrait_1x1-200x195.jpg.pagespeed.ic.6upo31v4eR George Washington Üniversitesi’nde Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Okulu Siber Güvenlik Politikası Araştırma Enstitüsü’nde siber güvenlik politikası üzerine çalışan misafir öğretim görevlisidir.

Teknoloji uzmanı ve siyaset bilimci şapkasını giyerek çalışmaları, bilgisayar bilimleri, kamu politikası ile sosyal bilimleri kapsamıştır ve ele aldığı konular, elektronik tıbbi kayıttan telekomikasyon politikasına kadar değişen yelpaze içindedir. Son zamandaki çalışması bilgi güvenliğinin ekonomik yönleri üzerine odaklanmıştır.

Bütün kariyeri boyunca karmaşık teknik problemleri siyasi hedef kitleye açıklama ve teknik ile politik çözümleri ampirik temelli olarak açıklama üzerine yoğunlaşmıştır. Friedman siber güvenlik ve bilgi teknolojisi politikası üzerindeki tecrübesini yazılı basın, radyo, web ve TV yayınlarıyla paylaşmıştır. Teknoloji ve politika uzmanı olarak ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Dünya Ekonomik Forumu ve OECD’yi kapsayan çeşitli organizasyonlara katkıda bulunmuştur. Araştırma bakımından çoklu bilgisayar bilimleri akademik program komiteleri ile editöryal komitelerinde ve teknoloji politikası dergilerinde ve araştırma konferanslarında hizmet etmiştir.